HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG NICE CRM

Quản trị thông tin khách hàng tập trung từ các kênh điện thoại, email, sms...
Giao diện thân thiện - Đơn giản - Hiệu quả

Dùng thử ngay

NICE CRM SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP BẠN NHỮNG GÌ ?

Toàn bộ thông tin khách hàng được hiển thị chỉ trong một giao diện

QUẢN LÝ TẬP TRUNG

Tất cả thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch qua điện thoại - email - sms, ticket hỗ trợ, tạo nhiệm vụ được hiển thị trong một giao diện duy nhất

CHIA SẼ THÔNG TIN NỘI BỘ

Thông tin giao dịch của khách hàng sẽ được chia sẽ giữa các nhân viên, giúp bất kỳ nhân viên nào cũng nắm được khách hàng để dễ dàng chăm sóc hoặc hỗ trợ

GIÁM SÁT TOÀN DIỆN

Bộ phận quản lý giám sát toàn bộ quá trình chăm sóc và hỗ trợ khách hàng của nhân viên. Kiểm tra lịch sử thao tác, nội dung tương tác của nhân viên với khách hàng


TASK - TẠO VÀ GIÁM SÁT NHIỆM VỤ

Quản lý hoặc Nhân viên dễ dàng tạo nhiệm vụ để giao cho nhân viên khác/ bộ phận khác xử lý. Hệ thống sẽ theo dõi, nhắc nhỏ người phụ trách để hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn

TICKET - QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Các vấn đề của khách hàng sẽ được khởi tạo ticket, nhân viên và quản lý có thể theo dõi, cập nhật tình trạng hỗ trợ cho khách hàng

TĂNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng gọi đến, thông tin và lịch sử giao dịch sẽ hiển thị trên màn hình cho nhân viên. Nắm rõ thông tin sẽ giúp việc chăm sóc và phục vụ khách hàng tốt hơn

quản trị khách hàng Nice CRM

Profile khách hàng - Tất cả tập trung trong một giao diện

 • Quản lý toàn bộ thông tin khách hàng trong một giao diện
 • Thêm nhật ký, ghi chú, lưu trữ tài liệu liên quan
 • Xem lịch sử cuộc gọi, file ghi âm
 • Xem lịch sử và nội dung gửi email, sms cho khách hàng
 • 1 click để thực hiện cuộc gọi
 • 1 click để gửi Email
 • 1 click để gửi SMS
 • 1 click để thêm phiên giao dịch
 • 1 click để thêm nhiệm vụ mới
 • 1 click để thêm ticket mới
 • 1 click để xem toàn bộ lịch sử hoạt động

Phiên giao dịch - Quản lý thông tin cho mỗi phiên giao dịch

 • Khởi tạo phiên giao dịch cho mỗi cuộc gọi, Email, SMS
 • Ghi chú, bổ sung thêm thông tin, tài liệu cho mỗi phiên giao dịch
 • Giúp bạn quản lý lịch sử tương tác với khách hàng
quản trị khách hàng Nice CRM
quản trị khách hàng Nice CRM

Tạo và giao nhiệm vụ

 • Người quản lý dễ dàng phân chia nhiệm vụ cho mỗi nhân viên
 • Theo dõi tiến độ thực hiện của nhân viên
 • Đính kèm tài liệu, dòng ghi chú nhật ký cho ticket
 • Lưu thông tin lịch sử cuộc gọi, email, sms cho mỗi nhiệm vụ
 • Hệ thống tự động nhắc nhỏ cho người phụ trách nhiệm vụ

Hệ thống ticket

 • Người quản lý hoặc nhân viên có thể tạo ticket để giao cho bộ phận khác xử lý
 • Theo dõi quá trình xử lý ticket
 • Đính kèm tài liệu, dòng ghi chú nhật ký cho ticket
 • Lưu thông tin lịch sử cuộc gọi, email, sms cho mỗi ticket
 • Hệ thống chăm sóc khách hàng tự động
 • Hệ thống cảnh báo - thông báo qua điện thoại
quản trị khách hàng Nice CRM
quản trị khách hàng Nice CRM

Hợp nhất với tổng đài NEW PBX

 • Kết nối đồng bộ giữ hệ thống NICE CRM và hệ thống NEW PBX
 • Thực hiện và nhận cuộc gọi ngay trên hệ thống NICE CRM
 • Nghe file ghi âm, chi tiết lịch sử cuộc gọi theo mỗi phiên giao dịch, nhiệm vụ hoặc ticket

Kiểm tra lịch sử thao tác

 • Bất kỳ thao tác nào đều được hệ thống ghi lại lịch sử
 • Lọc lịch sử theo từng nhân viên, từng thao tác thêm, cập nhật, xoá
 • Kiểm tra lịch sử thao tác theo ngày và từng mục khách hàng, phiên giao dịch, nhiệm vụ, ticket
quản trị khách hàng Nice CRM
quản trị khách hàng Nice CRM

Voice Marketing - Auto Call

 • Tạo chiến dịch marketing bằng cuộc gọi tự động
 • Tạo nội dung bằng text và hệ thống sẽ chuyển sang giọng nói hoặc file ghi âm sẵn
 • Import danh sách khách hàng hoặc chọn khách hàng có sẵn trong hệ thống

Email Marketing

 • Xây dựng kịch bản email marketing riêng hoặc theo mẫu của hệ thống
 • Lên lịch chăm sóc khách hàng tự động
 • Dễ dàng đính kèm tài liệu trong chiến dịch
quản trị khách hàng Nice CRM
quản trị khách hàng Nice CRM

SMS Marketing

 • Tạo chiến dịch marketing bằng SMS Brandname
 • Thiết lập tự động chăm sóc khách hàng, gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, chương trình khuyến mãi, cảm ơn...
 • Import danh sách khách hàng hoặc chọn khách hàng có sẵn trong hệ thống

Báo cáo và thống kê

 • Đánh giá mức độ tăng trưởng của công ty
 • Theo dõi hiệu quả công việc của mỗi nhân viên, phòng ban
 • Biểu đồ trực quan, dễ nắm bắt và là công cụ quan trọng trong hoạch định chiến lược kinh doanh
quản trị khách hàng Nice CRM

Bảng giá triển khai CLOUD CRM

Bảng giá chưa bao gồm VAT, bảng giá tính theo tháng, thanh toán tối thiểu 6 tháng

Cơ bản

Liên hệ

 • Đăng ký tối thiểu 5 User
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý phiên giao dịch
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý ticket
 • Quản lý cuộc gọi
 • Nhận và thực hiện cuộc gọi trên CRM
 • Hiển thị Profile thông tin người gọi đến
 • Gửi Email, SMS trên hệ thống
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Voice Marketing - Auto call
 • Smart Dialer
 • Lập lịch chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ kết nối API
 • Thiết kế module riêng cho mỗi Doanh nghiệp

Nâng cao

Liên hệ

 • Đăng ký tối thiểu 5 User
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý phiên giao dịch
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý ticket
 • Quản lý cuộc gọi
 • Nhận và thực hiện cuộc gọi trên CRM
 • Hiển thị Profile thông tin người gọi đến
 • Gửi Email, SMS trên hệ thống
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Voice Marketing - Auto call
 • Smart Dialer
 • Lập lịch chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ kết nối API
 • Thiết kế module riêng cho mỗi Doanh nghiệp

Chuyên dụng

Liên hệ

 • Theo nhu cầu
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý phiên giao dịch
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý ticket
 • Quản lý cuộc gọi
 • Nhận và thực hiện cuộc gọi trên CRM
 • Hiển thị Profile thông tin người gọi đến
 • Gửi Email, SMS trên hệ thống
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Voice Marketing - Auto call
 • Smart Dialer
 • Lập lịch chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ kết nối API
 • Thiết kế module riêng cho mỗi Doanh nghiệp

Bảng giá triển khai ON-PREMISE CRM

Bảng giá chưa bao gồm VAT và chi phí server. Triển khai cài đặt hệ thống riêng cho mỗi Doanh nghiệp

Cơ bản

Liên hệ

 • Giới hạn 15 User
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý phiên giao dịch
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý ticket
 • Quản lý cuộc gọi
 • Nhận và thực hiện cuộc gọi trên CRM
 • Hiển thị Profile thông tin người gọi đến
 • Gửi Email, SMS trên hệ thống
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Voice Marketing - Auto call
 • Smart Dialer
 • Lập lịch chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ kết nối API
 • Thiết kế module riêng cho mỗi Doanh nghiệp

Nâng cao

Liên hệ

 • Giới hạn 15 User
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý phiên giao dịch
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý ticket
 • Quản lý cuộc gọi
 • Nhận và thực hiện cuộc gọi trên CRM
 • Hiển thị Profile thông tin người gọi đến
 • Gửi Email, SMS trên hệ thống
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Voice Marketing - Auto call
 • Smart Dialer
 • Lập lịch chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ kết nối API
 • Thiết kế module riêng cho mỗi Doanh nghiệp

Chuyên dụng

Liên hệ

 • Theo nhu cầu
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý phiên giao dịch
 • Quản lý nhiệm vụ
 • Quản lý ticket
 • Quản lý cuộc gọi
 • Nhận và thực hiện cuộc gọi trên CRM
 • Hiển thị Profile thông tin người gọi đến
 • Gửi Email, SMS trên hệ thống
 • Email Marketing
 • SMS Marketing
 • Voice Marketing - Auto call
 • Smart Dialer
 • Lập lịch chăm sóc khách hàng
 • Hỗ trợ kết nối API
 • Thiết kế module riêng cho mỗi Doanh nghiệp